Ratkaisukeskeinen ja kognitiivinen psykoterapia

Psykoterapia on vuorovaikutukseen perustuva hoitomuoto, jossa keskitytään lisäämään hyvinvointia ja vähentämään elämää haittaavia asioita. Ratkaisukeskeisessä terapiassa tutkitaan ja hyödynnetään asiakkaan vahvuuksia ja voimavaroja. Toimimattomien menettelytapojen ja ajatusmallien tilalle etsitään hyödyllisempiä tapoja toimia. Kognitiivisessa terapiassa (koulutuksessa valm. 2022) tutkitaan ajatuksia ja tunteita sekä niiden vaikutusta toimintaan. Haittaavista ajatuksista irrottaminen ja auttavien ajatusten harjoittaminen vapauttaa energiaa ja lisää hyvinvointia. Turvallisessa vuorovaikutuksessa on tilaa ottaa esille ne asiat, jotka juuri sillä hetkellä askarruttavat ja joita on tärkeä käsitellä. Minulla on vaitiolovelvollisuus ja asiakastiedot säilytän terveydenhuollon säädösten mukaisesti. Minulle on tärkeää toimia ammatillisesti ja asiakasta kunnioittaen niin, että terapiassa asiakas voi huoletta keskittyä itselleen tärkeisiin asioihin. 

Mitä terapiassa tapahtuu?

Terapiassa asiakas tuo yhteiseen keskusteluun asiat, joihin hän haluaa muutosta elämässään. Yhdessä etsitään ymmärrystä omille tunteille, kokemuksille ja toimintatavoille. Erilaisten harjoitteiden avulla asiakas saa konkreettisia työkaluja arkeensa. Terapeutin tehtävä on kysyä oikeita kysymyksiä, kannustaa ja tutkia yhdessä asiakkaan kanssa askeleita kohti muutosta. 

Voiko terapia toteutua videopuhelun välityksellä?

Terapia voidaan toteuttaa myös suojatun videopuhelun välityksellä, mikä on myös Kelan hyväksymä terapiamuoto. Toivottavaa on kuitenkin tavata ainakin ensimmäisen kerran kasvotusten. Jos sinulla on vaikkapa pitkä matka toimipaikkaani tai sinulla on pieniä lapsia, voi terapia videopuhelun välityksellä olla toimiva ratkaisu. Rauhallinen tila ja yksityisyys terapian aikana on tärkeää. Huolehdin asiakkaan luottamuksellisuudesta myös videopuhelun aikana.

Turvallisuus ja luottamuksellisuus

Terapiassa on tärkeää tuntea olonsa turvalliseksi. Terapiaan tullessaan moni pohtii luottamuksellisuutta. Se on ymmärrettävää, sillä terapiassa puhutaan usein itselle tärkeimmistä ja yksityisimmistä asioista. Minulle on tärkeää, että asiakkaani voivat luottaa vaitiolovelvollisuuteeni ja siihen, että kunnioitan asiakkaan yksityisyyttä.