Työnohjaus

Työnohjauksella kehitetään omaa työhyvinvointia. Työnohjaus on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden tulkitsemista ja jäsentämistä yhdessä ammattitaitoisen työnohjaajan kanssa. Se on organisaation toimintaa kehittävä vakiintunut työmenetelmä. (STOry)

Hakeudu työnohjaukseen, kun

  • työtilanteesi on kuormittava ja koet uupumista
  • haluat selkeyttää omaa perustehtävääsi
  • eettiset ristiriidat ja vaikeat asiakassuhteet kuormittavat
  • työyhteisössä ilmenee ratkaisemattomia ristiriitoja
  • haluat lisätä mielekkyyttä ja hallinnan tunnetta

Hanki työnohjausta henkilöstölle, kun haluat

  • auttaa henkilöstöä organisaation muutoksissa
  • puuttua ajoissa työyhteisön ristiriitatilanteisiin ja haasteisiin
  • luoda hyviä käytänteitä työhyvinvoinnin lisäämiseksi
  • luoda avoimuutta, luottamusta ja yhteenkuuluvuutta

YKSILÖTYÖNOHJAUS

Yksilötyönohjaus sopii hyvin omassa työssä tapahtuvien tilanteiden ja kohtaamisten tutkimiseen sekä oman ammatillisen minän vahvistamiseen. Työhyvinvoinnista huolehtiminen on oman itsensä kunnioittamista.

Voit hakeutua yksilötyönohjaukseen saadaksesi tukea ja uusia näkökulmia omaan työhösi. Aina ei tarvita suuria muutoksia. Ratkaisut voivat olla käden ulottuvilla silloinkin, kun näköalat ovat kapeutuneet eikä vaihtoehtoja näytä olevan. Hae ajoissa tukea haasteelliseen työtilanteeseesi.

RYHMÄTYÖNOHJAUS

Ryhmätyönohjaus vahvistaa työryhmän toimintaa, lisää avoimuutta ja luottamusta. Yhdessä pohtiessa huomaa, ettei ole ongelmiensa kanssa yksin. Työhyvinvointi ja sen vaaliminen ovat kaikkien yhteinen haaste. Yhdessä keskustellen tehdään ongelmat näkyviksi, tartutaan toimeen ja lisätään kaikkien työhyvinvointia. Ryhmätyönohjauksessa opitaan toimivia tapoja kommunikoida ja ratkoa arjen pulmatilanteita.